Nyhet

LIMA - smart mobilitet på Lindholmen Science Park

Skrevet av Move About, 19 februari 2020.

LIMA

Move About sine elbiler, kollektivtransport og byens nye sykkeldelingstjeneste, alt i en app!

LIMA er en pilot innen  Mobility as a Service med sikte på å redusere antall personbiler på Lindholmen Science Park ved å gi enkel tilgang til offentlig transport, Move About sine elbiler og byens offentlige sykkeldelingstjeneste i en felles app.

Lindholmen Science Park er et gammelt verftsområde i Gøteborg, som har blitt en av byens største arbeidsplasser, hvor 25 000 ansatte og studenter reiser til og fra hver dag. Det er opprettet en rekke “mobilitetspunkter” i området for å gi enkel tilgang til effektiv og bærekraftig mobilitet. Move About er ansvarlig for “delte biler”, som inkluderer vår offentlige elbilflåte, selskapseide biler som blir tilgjengelige for hver enkel bedrifts ansatte og tradisjonell leiebil som et supplement når elbilparken ikke er tilstrekkelig.

Les mer på prosjektets hjemmeside.

Jeg godtar